Vi ankommer sent til vort hotel/lejlighed, hvad gælder?