Har jeg nok tid på mellomlandingen for et flybytte?