Har jeg nok tid på mellomlandingen for ett flybytte?