Hvor raskt får jeg tilbake pengene etter at jeg har sendt inn en legeerklæring?