Jeg har bestilt et rom som er merket Ingen tilbakebetaling/non refundable - kan jeg endre navn i denne bestillingen?