Kan jeg bruke bare visse deler av billetten, f.eks. bare hjemreisen?