Varför har jag två enkelbiljetter på min bekräftelse?