När skall en ansökan till Resegarantinämnden vara inne?