Jag kommer fram sent till mitt boende, hur gör jag?