Jag har fått ett mejl där jag uppmanas att bekräfta en tidtabellsändring - hur gör jag?