Jag har bokat flygbiljetter och har därefter fått en värdecheck - hur använder jag den?