Är inträdesbiljetterna till Legoland datumbestämda?