Jag har bokat mat ombord på färjan och vill lägga till "fönsterbord" till min bokning - hur gör jag?