Bagageförsäkring

Försäkringen ersätter de kostnader som uppstår vid bagageförsening, förlust, eller vid stöld av bagage som inträffar under din resa.

Produktfaktablad

Försäkringstid: Försäkringen tecknas för en period om högst 30 dagar. 
Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag.

Villkor: Ersättning vid bagageförsening
Mer än 2 timmar: 500kr 
Mer än 4 timmar: 1000kr
Mer än 6 timmar: 1500kr

Ersättning vid förlust eller stöld: Försäkringen ger ersättning vid förlust eller stöld av din egendom under hela resan. Ersättning utgår med upp till 6 000 kr per försäkrad. Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringen måste vara tecknad och betald innan resan.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov